TK Islam Terpadu Asy-Syukriyyah

Manajemen TKIT Asy-Syukriyyah

Siti Awaliana, S.Pd.I

Kepala Sekolah

Yuyun Miswahyuni, A.Ma

Wakasek Kurikulum

Siti Haulah, S.Pd.I

Wakasek Kesiswaan

Dadi Ni'matul M, S.Pd.I

Wakasek SDM dan Umum

Eva Rahmawati, S.Pd.I

Koordinator Qur'an

Video Profil Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Asy-Syukriyyah

Foto Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Asy-Syukriyyah